Pilot. Fabrica de Pensule | În sub ochii mei / In under my eyes

19 aprilie – 12 mai

in sub ochii mei_george rosu_fabrica de pensule_pilot

Deși ar fi foarte simplu așa: ceea ce vedem împreună nu e ceea ce văd separat și nu e ceea ce vezi tu în particular. Nu știu dacă asta îmi displace.

'În sub ochii mei' defineşte o zonă experimentală în cadrul căreia am renunţat la mediul desenului, înlocuindu-l cu video și fotografie.

Privirea şi vederea sunt cele mai la îndemână instrumente utilizate în itinerariul artistic propus; dar, ca orice instrument, uneori se defectează sau funcţionează necorespunzător ducând la rezultate accidentale sau divergente.
Pentru seria de lucrări prezente în spaţiul Pilot am observat însăşi instrumentele, posibilele erori rezultate și cauza apariței lor.

George Roşu trăieşte și lucrează în Cluj-Napoca.
Cei care desenează îl arată cu degetul reproşându-i că nu desenează ci că scrie, iar cei care scriu îi reproşează la rândul lor că nu scrie, ci că desenează.
Filtrând atât senzaţionalul cât şi banalul prin filtrele artistice, reuşeşte să aducă la lumină realităţi alternative, pe care le numeşte, simplu, desene.
Se fereşte de eticheta de ilustrator şi se ascunde sub cea de artist contemporan, insistând că umorul trebuie să fie o parte importantă în arta contemporană.


Although it would be very simple: what we see together is not what I see separately and it is not what you see in particular either. I do not know if I dislike this.

'In Under my eyes' defines an experimental area in which I replaced drawing with video and photography.

Looking at/ seeing everything and keeping it under my watchful eye were the handiest „tools” used in the proposed artistic itinerary; but, like any other instruments, they sometimes fail or work inappropriately resulting in spin-offs, accidents or divergent results.
For the artwork series in the Pilot space I observed these instruments, the possible errors and the cause of their occurrence.

George Roşu lives and works in Cluj-Napoca.
Those who draw point their finger at him and say he doesn’t really draw, those who write point at him and say he doesn’t really write, but George Roșu insists that he does. He filters personal records, observations, thoughts and memories through artistic portrayals, converting them into alternate realities (sometimes simply called “drawings”). He dodges being labelled an “illustrator” and hides behind the one of “contemporary artist”, insisting that humour should play a bigger part in contemporary art.

to top button